Turystyka wysokogórska
Trasy dla turystów chcących zdobyć tatrzańskie szczyty leżące poza szlakami a dostępne tylko z przewodnikiem.Najciekawsze i najbardziej ambitne z nich to:w rejonie Morskiego Oka:


  Żabi Szczyt Wyżni   
              wycieczka dość długa 
                       bardzo ambitna
       miejscami asekuracja liną 


Żabi Mnich


znajduje się blisko Żabiego Szczytu Wyżniego, przy dobrej pogodzie
i sprawnym zespole, można połączyć wejścia na oba te szczyty


                                 Niżne Rysy

często przez turystów patrzących od Morskiego Oka mylone z najwyższą górą w Polsce, a to za sprawą złudzenia optycznego.
Dość łatwo dostępne, ale tylko z przewodnikiem

Mięguszowieckie Szczyty - Czarny i Wielki 


najważniejsza i najbardziej "honorna" to oczywiście tura na Wielki Szczyt Mięguszowiecki "Drogą po Głazach"
Wycieczka bardzo długa, wymagająca dobrej kondycji i sprawności

                                            
                                                       
                                                       Cubryna

sąsiadka Mięguszowieckiego Szczytu, bardzo sympatyczny cel wycieczki,
tura miejscami bardzo eksponowana

Mnich 
                                        Zadni Mnich

Mnich i Zadni Mnich to góry, na które wejście jest możliwe wyłącznie z użyciem sprzętu wspinaczkowego

W zejściu natomiast turyści są opuszczani na linie przez przewodnika
w rejonie Hali Gąsienicowej to:Zadni Kościelec i Kościelec przez Przełęcz Kościelcową


Na Kościelec prowadzi szlak turystyczny, ale można go wykorzystać tylko do zejścia ze szczytu

                     Zadni Kościelec 

jest wyższy od Kościelca, ale niedostępny żadnym szlakiem turystycznym,
znajduje się bardzo blisko Kościelca i można połączyć wejścia na obie te góry
do tras trudnych należy zaliczyć również przejście Orlej Perci i pojedyncze szczyty Tatr Wysokich szlakami znakowanymi, ale o dużym natężeniu trudności i dużej ekspozycji.

Na tych trasach niejednokrotnie konieczne jest używanie sprzętu wspinaczkowego a uczestnicy wycieczki są asekurowani przez przewodnika liną.


Oczywiście chętni na takie tury muszą posiadać umiejętności poruszania się w skale i kondycję ponieważ trasy te są długie i wyczerpujące.

Turyści indywidualni: ilość uczestniczących osób zależna od trudności trasy: od 10 do 1 osoby


Data utworzenia: 18/05/2012 : 21:50
Ostatnie zmiany: 25/05/2016 : 16:19
Kategoria :


Wersja do druku Wersja do druku

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

Partnerzy
^ Góra ^